TIETGEN IVÆRKSÆTTER 10. KLASSE ER GENIALE

I denne ugehar vi besøg af Tietgen iværksætter 10. klasse.
Vi har arbejdet med præsentationsteknikker og produktudvikling.
En af grupperne er igang med at udvikle et system der kan tracke din positur ud fra et billede og på den måde give dig mulighed for at prøve tøj virtuelt i en webshop.
skæg ide – se billederne fra deres præsentation her

01

02

03

04

05