Love Electron


Love Electron er et udstillingskoncept, hvor klassiske kunstarter og topmoderne teknologi kombineres af unge talenter fra Fyn. På de årlige udstillinger sammenkobles musik, billedkunst og video med kodning, elektronik, laserskæring og 3D-printning.

Udstillingerne udarbejdes af børn og unge fra lokale ungdomsskoler, læringsprojekter og uddannelsesinstitutioner, men også af publikum selv. Under titlen Love Electron+ etableres der aktive, publikumsinddragende værksteder til selve udstillingen, så gæsterne bliver medskabere af et samlet kunstnerisk hele.

Hvert år er der et nyt tema for udstillingen, der skal skabe rammerne om de kunstneriske fortællinger. Temaerne er brede, og har altid en teknologisk vinkel, der opfordrer de unge til at analysere og fortolke den digitale virkelighed, de i stigende grad tilbringer deres hverdag i. Konceptet bag udstillingerne lægger vægt på skabende fællesskaber, innovation og fritænkning, og disse kodeord tænkes altid ind i temaet.

Love Electrons første udstilling var i januar 2018 i Kunstbygningen Filosoffen i hjertet af Odense. Der er gratis adgang til Love Electrons udstillinger og værksteder, og alle er velkomne uanset alder og forudgående kendskab til det digitale. Der er også gratis rundvisninger, man kan tilmelde sig i forvejen.

Love Electron er støttet af Kulturregion Fyn.

Læs mere på http://loveelectron.dk